Wymagane dokumenty

  • podanie do Liceum Einsteina w formie papierowej Pobierz i wydrukuj  lub wypełnij on-line – System e-rekrutacja WSERO. Proszę pamiętać, że na podaniu w polu preferowany język, należy wpisać innyc niż angielski, ponieważ jest on u nas obowiązkowy.

  • świadectwo (oryginał) ukończenia gimnazjum wraz z wynikiem testu kompetencji

  • karta zdrowia

  •  3 zdjęcia legitymacyjne

  •  posiadane zaświadczenia ukończonych kursów językowych, certyfikaty itp.