Opłaty – numer konta

Wpisowe:

– I klasa 300,

– II, III, IV klasa 100,

miesięczne czesne 460,- (IX-VI)

W naszej szkole wysokość czesnego ustalają Rodzice.

Od dnia 1 stycznia 2017 r. operacje bankowe prosimy kierować na nowy rachunek bankowy:

BNP PARIBAS  75 1750 0012 0000 0000 3533 0518.