Moduły klas

punktor Moduł IT: Prototypowanie i programowanie gier
 
Podczas realizacji modułu Prototypowanie i Programowanie Gier Uczniowie oprócz realizacji standardowej podstawy programowej w ramach zajęć dydaktycznych będą mieli jeden dzień w tygodniu poświęcony tylko i wyłącznie na rozwijanie swoich pasji w aspekcie prototypowania i programowania gier. Ponadto oprócz zajęć wchodzących w ścieżkę kształcenia w zakresie informatyki na poziomie liceum ogólnokształcącego uczniowie będą uczęszczać na zajęcia fakultatywne oraz koła zainteresowań. To jednak nie wszystko co przewidziano dla uczniów wyżej wymienionego modułu: zajęcia z praktykami, wycieczki do firm IT, udział w konferencjach z dziedziny IT, wyjścia na uczelnie do specjalistycznych laboratoriów to jedne z wielu dodatków, które mają uzupełnić ścieżkę kształcenia. Unikalny w skali kraju na poziomie szkoły średniej będzie także dostęp uczniów do tajników wiedzy z zakresu sterowania postaciami w projektowanych grach bezpośrednio za pomocą mózgu (technologia BCI – Brain Computer Intefaces). Ponadto szkoła ma zamiar zakupić urządzenia bazujące na technologii rozszerzonej rzeczywistości – Oculus Rift (technologia VR – Virtual Reality). Umiejętności programowania w języku C# i Java, wykorzystanie silnika Unity to tylko część wiedzy jaka nabędzie uczeń tego modułu. Rozszerzone zajęcia z grafiki 2D i 3D, rysunek koncepcyjny, budowa fabuły gry to kolejne części składowe proponowanego programu nauki.Zajęcia poprowadzą praktycy oraz pracownicy naukowi wyższych uczelni: psychologowie, medioznawcy, profesorowie sztuki oraz specjaliści z branży IT. Warto też zaznaczyć że w procesie dydaktycznym wykorzystana zostanie nowoczesna infrastruktura lokalowa i sprzętowa wybudowana i zakupiona po części ze środków z dotacji ‎UE w ramach jednego z programów operacyjnych.
 
Intensywna nauka języka angielskiego i niemieckiego lub hiszpańskiego (do 12 godzin tygodniowo). Zajęcia wyrównawcze dla uczniów słabszych, dodatkowe zajęcia dla uczniów ponad przeciętnych. Nauka języka w oparciu o oryginalne wersje filmów oraz o oryginalne pozycje z literatury anglojęzycznej (dostęp do bogatych zasobów biblioteki Kolegium Języków Obcych). 
 
Pobierz ulotkę promującą nowy moduł Prototypowanie i Programowanie Gier.


punktor Moduł Językowy

Lekcje kulturoznawcze: historia, polityka wybranych krajów anglojęzycznych. Lekcje literaturoznawcze: omówienie wybranych pozycji z literatury angielskiej. Lekcje filmoznawcze: wspólne oglądanie i omawianie kluczowych dzieł kinematografii brytyjskiej i amerykańskiej. ESP – English for Special Purposes. Projekty w języku angielskim realizowane via Skype. Przygotowuje do studiów filologicznych, w tym japonistyki. Intensywna nauka języka angielskiego i niemieckiego lub hiszpańskiego (do 12 godzin tygodniowo). Zajęcia wyrównawcze dla uczniów słabszych, dodatkowe zajęcia dla uczniów ponad przeciętnych. Nauka języka w oparciu o oryginalne wersje filmów oraz o oryginalne pozycje z literatury anglojęzycznej (dostęp do bogatych zasobów biblioteki Kolegium Języków Obcych). 


punktor Moduł Prawniczy

Kładzie nacisk na przygotowanie do studiów prawniczych, politologicznych, historycznych. Przedmioty rozszerzone: historia, wiedza o społeczeństwie. Intensywna nauka języka angielskiego i niemieckiego lub hiszpańskiego (do 12 godzin tygodniowo). Zajęcia wyrównawcze dla uczniów słabszych, dodatkowe zajęcia dla uczniów ponad przeciętnych. Nauka języka w oparciu o oryginalne wersje filmów oraz o oryginalne pozycje z literatury anglojęzycznej (dostęp do bogatych zasobów biblioteki Kolegium Języków Obcych). .


punktor Moduł Medyczny

Kładzie nacisk na przygotowanie do studiów medycznych, weterynaryjnych, farmacji. Intensywna nauka języka angielskiego i niemieckiego lub hiszpańskiego (do 12 godzin tygodniowo). Zajęcia wyrównawcze dla uczniów słabszych, dodatkowe zajęcia dla uczniów ponad przeciętnych. Nauka języka w oparciu o oryginalne wersje filmów oraz o oryginalne pozycje z literatury anglojęzycznej (dostęp do bogatych zasobów biblioteki Kolegium Języków Obcych).


punktor Moduł Ekonomiczny

Kładzie nacisk na przygotowanie do studiów ekonomicznych. Przedmioty rozszerzone: matematyka, geografia. Intensywna nauka języka angielskiego i niemieckiego lub hiszpańskiego (do 12 godzin tygodniowo). Zajęcia wyrównawcze dla uczniów słabszych, dodatkowe zajęcia dla uczniów ponad przeciętnych. Nauka języka w oparciu o oryginalne wersje filmów oraz o oryginalne pozycje z literatury anglojęzycznej (dostęp do bogatych zasobów biblioteki Kolegium Języków Obcych).


punktor Moduł IT

Na module nauczysz się następujących rzeczy: podstaw algorytmiki oraz programowania w języku Java, C++; programowania stron internetowych w języku DHTML, JavaScript z wykorzystaniem CSS (na zajęciach z Kółka Informatycznego dodatkowo język PHP); zapoznasz się z architekturą relacyjnych baz danych, zaprojektujesz własne DB – MS Access – SQL, (na zajęciach z Kółka Informatycznego dodatkowo MySQL oraz Date Warehouse); umiejętności wstępnego projektowania sieci komputerowych LAN, WLAN, (na zajęciach z Kółka Informatycznego dodatkowo Silne i alternatywne uwierzytelnianie); mechanizmów pozycjonowania witryn internetowych; zagadnień e-commerce oraz e-learning; wykonywania operacji (+-*/) na liczbach binarnych oraz poznasz Algebrę Boole’a; umiejętności w stopniu zaawansowanym obsługi pakietu biurowego MS Office; administrowania systemami operacyjnymi firmy Microsoft, w tym w trybie konsoli; umiejętności konfiguracji klienta poczty, obsługi RSS, FTP etc; podstaw grafiki komputerowej 2D – GIMP oraz 3D – Blender.Ponadto uczniowie mogą brać udział w wielu konkursach informatycznych (Konkursy Graficzne, Programistyczne, Wiedzy o Internecie etc. ), w tym w organizowanym w szkole przy współpracy z firmą D-link „Konkursie na najlepszą stronę internetową”. Uczniowie mogą uczestniczyć w Konferencji naukowej o tematyce IT oraz wykładach OFN Opole o tematyce bezpośrednio związanej z profilem klasy. Każdy uczeń może stać się członkiem Naukowego Koła Informatyków EINSTEINA. Zajęcia z Informatyki prowadzone są przez pracownika naukowego Politechniki Opolskiej.

Intensywna nauka języka angielskiego i niemieckiego lub hiszpańskiego (do 12 godzin tygodniowo). Zajęcia wyrównawcze dla uczniów słabszych, dodatkowe zajęcia dla uczniów ponad przeciętnych. Nauka języka w oparciu o oryginalne wersje filmów oraz o oryginalne pozycje z literatury anglojęzycznej (dostęp do bogatych zasobów biblioteki Kolegium Języków Obcych). Możliwość zorganizowania fakultetów z przedmiotów: matematyka, fizyka i geografia (dla uczniów zainteresowanych). Język hiszpański, francuski nadobowiązkowy. Fakultety maturalne już od pierwszej klasy. Oddział maksymalnie 19-osobowy.