Profile Klas

punktor Klasa Informatyczna

Jeśli interesują Ciebie zagadnienia związane z komputerami,  programowanie, projektowanie gier i chcesz być w przyszłości specjalistą IT lub  programistą komputerowym,  to klasa informatyczna jest najlepszym wyborem.

W klasie realizujemy rozszerzone zajęcia z matematyki, fizyki, informatyki oraz języków obcych. 

Szczególne znaczenie mają zajęcia z informatyki. Nasi uczniowie rozwijają swoje umiejętności tak, aby wiedza była skorelowana z praktyką. Nie uczymy programowania w Pascalu, natomiast dajemy naszym uczniom możliwość opanowania ciekawych i bardziej praktycznych języków: C++ oraz JAVA z zachowaniem naszej podstawowej zasady : przekazywania wiedzy w sposób jak najbardziej indywidualny i zrozumiały dla każdego ucznia.

Nasi uczniowie poznają również technologię tworzenia witryn www w oparciu o HTML5, CSS, PHP i Java  Script. Uczymy także obsługi systemów zarządzania bazami danych oraz języka SQL. Duża liczba zajęć jest przeznaczona na tematy związane z sieciami komputerowymi (współpracujemy z firmą D-link), uczniowie wykonują indywidualne projekty. Omawiamy również zagadnienia dotyczące sprzętu komputerowego oraz grafiki komputerowej 2D, 3D (Blender).

Zajęcia z informatyki prowadzone są w nowoczesnej pracowni komputerowej, wyposażonej w najnowsze oprogramowanie systemowe oraz biurowe.

Nasz priorytet: przygotować Ciebie do matury w stopniu umożliwiającym uzyskanie maksymalnej punktacji z przedmiotów maturalnych wymaganych przy rekrutacji na uczelnie politechniczne w Polsce.

Nasi absolwenci to studenci najlepszych uczelni krajowych, min. Politechniki Wrocławskiej, Politechniki Warszawskiej czy Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Wielu z nich pracuje jako informatycy w międzynarodowych koncernach w Niemczech czy w Szwajcarii.

punktor Klasa Informatyczna – specjalizacja Prototypowanie i Programowanie Gier
 
Podczas realizacji modułu Prototypowanie i Programowanie Gier Uczniowie oprócz realizacji standardowej podstawy programowej w ramach zajęć dydaktycznych mają jeden dzień w tygodniu poświęcony tylko i wyłącznie na rozwijanie swoich pasji w aspekcie prototypowania i programowania gier. Ponadto oprócz zajęć wchodzących w ścieżkę kształcenia w zakresie informatyki na poziomie liceum ogólnokształcącego uczniowie mogą uczęszczać na zajęcia fakultatywne oraz koła zainteresowań. To jednak nie wszystko co przewidziano dla uczniów wyżej wymienionego modułu: zajęcia z praktykami, wycieczki do firm IT, udział w konferencjach z dziedziny IT, wyjścia na uczelnie do specjalistycznych laboratoriów to jedne z wielu dodatków, które mają uzupełnić ścieżkę kształcenia. Unikalny w skali kraju na poziomie szkoły średniej będzie także dostęp uczniów do tajników wiedzy z zakresu sterowania postaciami w projektowanych grach bezpośrednio za pomocą mózgu (technologia BCI – Brain Computer Intefaces). Ponadto szkoła ma zamiar zakupić urządzenia bazujące na technologii rozszerzonej rzeczywistości – Oculus Rift (technologia VR – Virtual Reality). Umiejętności programowania w języku C# i Java, wykorzystanie silnika Unity to tylko część wiedzy jaka nabędzie uczeń tego modułu. Rozszerzone zajęcia z grafiki 2D i 3D, rysunek koncepcyjny, budowa fabuły gry to kolejne części składowe proponowanego programu nauki. Zajęcia prowadzą praktycy oraz pracownicy naukowi wyższych uczelni: psychologowie, medioznawcy, profesorowie sztuki oraz specjaliści z branży IT. Warto też zaznaczyć że w procesie dydaktycznym wykorzystana zostanie nowoczesna infrastruktura lokalowa i sprzętowa wybudowana i zakupiona po części ze środków z dotacji ‎UE w ramach jednego z programów operacyjnych.
 
Intensywna nauka języka angielskiego i niemieckiego lub hiszpańskiego (do 12 godzin tygodniowo). Zajęcia wyrównawcze dla uczniów słabszych, dodatkowe zajęcia dla uczniów ponad przeciętnych. Nauka języka w oparciu o oryginalne wersje filmów oraz o oryginalne pozycje z literatury anglojęzycznej.
 
Pobierz ulotkę promującą nowy moduł Prototypowanie i Programowanie Gier.


punktor Klasa Lingwistyczno-Menedżerska

Jeśli pasjonujesz się ekonomią, finansami, handlem zagranicznym a także językami obcymi i chciałbyś w przyszłości realizować się w biznesie to klasa lingwistyczno-menedżerska stanowi najlepszy wybór.W klasie tej realizujemy rozszerzone zajęcia z wiedzy o społeczeństwie i matematyki oraz geografii i języków obcych. Ponadto możesz wybrać od klasy drugiej przedmioty dodatkowe, takie jak ekonomia w praktyce oraz warsztaty menedżerskie.Nasz priorytet: przygotować Ciebie do matury w stopniu umożliwiającym uzyskanie maksymalnej punktacji z przedmiotów maturalnych wymaganych przy rekrutacji do najlepszych uczelni ekonomicznych w kraju. Nasi absolwenci ukończyli lub studiują min. W Szkole Głównej Handlowej w Warszawie i świetnie radzą sobie na rynku pracy jako właściciele firm, menedżerowie w korporacjach, maklerzy, doradcy finansowi. 


punktor Klasa Prawnicza

Jeśli interesujesz się prawem i w przyszłości chciałbyś zostać sędzią, adwokatem, radcą prawnym , prokuratorem  czy też notariuszem to klasa prawnicza stanowi najlepszy wybór.

W klasie tej realizujemy rozszerzone zajęcia z historii lub geografii , wiedzy o społeczeństwie, języków obcych. Dla zainteresowanych proponujemy rozszerzone zajęcia z języka polskiego lub matematyki.  Od klasy drugiej proponujemy również dodatkowe zajęcia z nauki o prawie.

Nasz priorytet: przygotować Ciebie do matury w stopniu umożliwiającym uzyskanie maksymalnej punktacji z przedmiotów maturalnych wymaganych przy rekrutacji na najlepsze wydziały prawa polskich uniwersytetów oraz uczelni tego typu w Unii Europejskiej.


punktor Klasa Medyczna

 Jeśli chcesz posiąść  wiedzę na temat ludzkiego organizmu a także zająć się szeroko pojętymi zagadnieniami z dziedziny biologii, chemii, fizjologii i chcesz w przyszłości pracować jako lekarz, stomatolog, farmaceuta, fizjoterapeuta, czy też jako  psycholog lub lekarz weterynarii, to klasa medyczna stanowi najlepszy wybór.

W klasie realizujemy rozszerzone zajęcia z biologii, chemii , fizyki, matematyki oraz języków obcych.

Zajęcia są prowadzone w specjalistycznych pracowniach przedmiotowych, w których możesz uczyć się poprzez doświadczenia i eksperymenty.

Nasz priorytet: przygotować Ciebie do matury w stopniu umożliwiającym uzyskanie maksymalnej punktacji z przedmiotów maturalnych wymaganych przy rekrutacji na uczelnie medyczne w Polsce, a także inne kierunki, takie jak np. psychologia.

Wielu naszych absolwentów wybrało właśnie ten profil studiów.