Prototypowanie i programowanie gier

1370457945_4Miło nam poinformować że Społeczne Językowe Liceum Ogólnokształcące im. Alberta Einsteina jako jedna z pierwszych szkół w Polsce wprowadziła od roku szkolnego 2016/2017‎ profil kształcenia o nazwie: Prototypowanie i programowanie gier. Uczniowie oprócz realizacji standardowej podstawy programowej w ramach zajęć dydaktycznych mają jeden dzień w tygodniu poświęcony tylko i wyłącznie na rozwijanie swoich pasji w aspekcie prototypowania i programowania gier. Ponadto oprócz zajęć wchodzących w ścieżkę kształcenia w zakresie informatyki na poziomie liceum ogólnokształcącego uczniowie mogą uczęszczać na zajęcia fakultatywne oraz koła zainteresowań.

To jednak nie wszystko co przewidziano dla uczniów wyżej wymienionego modułu: zajęcia z praktykami, wycieczki do firm IT, udział w konferencjach z dziedziny IT, wyjścia na uczelnie do specjalistycznych laboratoriów to jedne z wielu dodatków, które mają uzupełnić ścieżkę kształcenia. Unikalny w skali kraju na poziomie szkoły średniej jest także dostęp uczniów do tajników wiedzy z zakresu sterowania postaciami w projektowanych grach bezpośrednio za pomocą mózgu (technologia BCI – Brain Computer Intefaces). Ponadto szkoła ma zamiar zakupić urządzenia bazujące na technologii wirtualnej rzeczywistości – Oculus Rift (technologia VR – Virtual Reality). Umiejętności programowania w języku C# i Java, wykorzystanie silnika Unity to tylko część wiedzy jaką nabywa uczeń tego modułu. Rozszerzone zajęcia z grafiki 2D i 3D, rysunek koncepcyjny, budowa fabuły gry to kolejne części składowe proponowanego programu nauki.

Zajęcia poprowadzą praktycy oraz pracownicy naukowi wyższych uczelni: psychologowie, medioznawcy, profesorowie sztuki oraz specjaliści z branży IT. Warto też zaznaczyć że w procesie dydaktycznym wykorzystana zostanie nowoczesna infrastruktura lokalowa i sprzętowa wybudowana i zakupiona po części ze środków z dotacji ‎UE w ramach jednego z programów operacyjnych.

Pobierz ulotkę promującą nowy moduł Prototypowanie i Programowanie Gier.

Pobierz prezentacje promującą nowy moduł Prototypowanie i Programowanie Gier.