Konkurs Wymowy angielskiej

Konkurs wymowy angielskiej (English Pronunciation Contest)

od początku pod patronatem Instytutu Filologii Angielskiej Uniwersytetu Opolskiego

Społeczne Językowe Liceum Ogólnokształcące im. Alberta Einsteina W.S.E.R.O. w Opolu, ma zaszczyt zaprosić Państwa szkołę do udziału w XVI edycji Konkursu wymowy angielskiej. Konkurs skierowany jest do uczniów starszych klas szkół podstawowych oraz gimnazjów* z terenu Opolszczyzny i ma na celu stworzenie możliwości zaprezentowania się osobom dysponującym poprawnym akcentem w języku angielskim oraz obdarzonym talentem aktorskim. Laureatom konkursu, w przypadku skorzystania z oferty edukacyjnej którejś z naszych szkół, zapewniamy istotne ulgi w czesnym.

Regulamin konkursu:

  1. Uczestnicy konkursu przygotowują dowolny tekst (wiersz, opowiadanie, skecz, itd.) w języku angielskim.
  2. Prezentacja jest indywidualna (jeden uczestnik) i trwa 60-90 sekund (Prosimy nie przekraczać limitu czasu!)
  3. Dopuszczalne jest przebranie, drobne elementy scenografii oraz podkład muzyczny (wyłącznie na płytach w podstawowych formatach)
  4. Ocenia komisja złożona z anglistów i native speakers
  5. Oceniane są:

– poprawność fonetyczna i intonacyjna (maks. 10 pkt.)

– interpretacja tekstu (maks. 10 pkt.)

– opanowanie pamięciowe tekstu (maks. 3 pkt.)

  1. W konkursie nie mogą uczestniczyć zwycięzcy (pierwsze miejsce) poprzednich edycji.

Organizatorzy przygotowali atrakcyjne nagrody rzeczowe. Dla nauczycieli również certyfikaty uczestnictwa. Szkoły przeprowadzają eliminacje wewnętrzne i w terminie do 5 kwietnia 2019r. przekazują organizatorom listę zwycięzców, którzy wezmą udział w finale oraz nazwisko opiekuna (celem przygotowania dyplomów i certyfikatów). Ze względu na kłopoty z czytelnością faksu prosimy o przesyłanie nazwisk drogą listowną lub mailem. Każda szkoła wystawia nie więcej niż 3 finalistów. Zawody finałowe odbędą się w czwartek 25 kwietnia 2019r., o godzinie 10:00 w auli Społecznego Językowego Liceum i Społecznej Językowej Szkoły Podstawowej w Opolu, przy ulicy Drobiarskiej 2. Dojazd (na koszt własny) autobusami linii 10 i 17 oraz szynobusem. Organizatorzy zapewniają kanapki i napoje. Zakończenie (w zależności od ilości uczestników) ok. godz. 13:00.

Ze względów organizacyjnych prosimy o zgłoszenie udziału Państwa szkoły w konkursie (telefonicznie, faxem lub mailem) w terminie do 15 marca 2019r.

Prosimy Szanowną Dyrekcję o umożliwienie młodzieży wzięcia udziału w konkursie, a nauczycieli o pomoc w doborze repertuaru i przygotowaniach.  

* w szczególnych przypadkach, po konsultacji z organizatorem, możliwy jest udział uczniów z klas młodszych