Konkurs Wymowy angielskiej

Konkurs wymowy angielskiej (English Pronunciation Contest)

od początku pod patronatem Instytutu Filologii Angielskiej Uniwersytetu Opolskiego

Społeczne Językowe Liceum Ogólnokształcące im. Alberta Einsteina W.S.E.R.O. w Opolu, ma zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w kolejnej, XVII edycji Konkursu wymowy angielskiej.

Konkurs skierowany jest do uczniów starszych klas szkół podstawowych z terenu Opolszczyzny.

Konkurs ma na celu stworzenie możliwości zaprezentowania się osobom dysponującym poprawnym akcentem i wymową w języku angielskim oraz obdarzonym talentem aktorskim.

Regulamin konkursu:

 1. Uczestnicy konkursu przygotowują dwa dowolne teksty (wiersz, opowiadanie, skecz, itd.) w języku angielskim.
 2. Prezentacja jest indywidualna (jeden uczestnik) i dwuetapowa. W pierwszym etapie, wszyscy uczestnicy prezentują swoje teksty przez 60-90 sekund (prosimy nie przekraczać limitu czasu!) Po tym etapie komisja decyduje, o tym, który z uczestników przechodzi do drugiego etapu wg ustalonej wcześniej punktacji.
 3. W drugim etapie uczestnicy prezentują drugi, przygotowany przez siebie tekst przez 60-120 sekund (Prosimy o nieprzekraczanie limitu czasu!), po którym komisja wyłoni zwycięzców.
 4. Dopuszczalna jest, co oczywiste kreatywność: przebranie, drobne elementy scenografii oraz podkład muzyczny (na płytach cd, lub przenośnych nośnikach w podstawowych formatach audio)
 5. Ocenia komisja złożona z anglistów i reprezentantów Instytutu Nauk o Literaturze Wydziału Filologii, Uniwersytetu Opolskiego
 6. Oceniane są:
  • poprawność fonetyczna i intonacyjna (maks. 10 pkt.)
  •  Interpretacja tekstu (maks. 10 pkt.)
  • Opanowanie pamięciowe tekstu (maks. 3 pkt.)

Organizatorzy przygotowali atrakcyjne nagrody dla uczestników konkursu oraz certyfikaty uczestnictwa dla nauczycieli. Szkoły przeprowadzają eliminacje wewnętrzne i w terminie do 30go kwietnia 2023r. Przekazują listę zwycięzców, którzy wezmą udział w finale oraz nazwisko opiekuna (celem przygotowania certyfikatów oraz dyplomów). Prosimy o przesyłanie nazwisk drogą mailową. Każda szkoła wystawia nie więcej niż trzech finalistów. Zawody finałowe odbędą się w czwartek 18go maja 2023r., o godzinie 10.00 w auli Społecznego Językowego Liceum w Opolu, przy ulicy Drobiarskiej 2. Dojazd (na koszt własny) autobusami linii 10 i 17n oraz szynobusem. Organizatorzy zapewniają poczęstunek i napoje. Zakończenie (w zależności od uczestników) do godz. 13.00.

Ze względów organizacyjnych prosimy o zgłoszenie udziału Państwa szkoły w konkursie drogą mailową w terminie do 17go kwietnia 2023r.

Opiekunowie uczestników zobowiązani są do nadesłania lub przyniesienia, wypełnionej zgody na publikowanie wizerunku dziecka oraz dorosłego. Zgoda zostanie nadesłana mailem po zgłoszeniu uczestników.

Konkurs odbywa się pod patronatem Instytutu Nauk o Literaturze Wydziału Filologii, Uniwersytetu Opolskiego i jest konkursem punktowanym, wliczającym się do świadectwa ukończenia szkoły podstawowej.

Prosimy Szanowną Dyrekcję o umożliwienie młodzieży wzięcia udziału w konkursie, a nauczycieli o pomoc w doborze repertuaru i przygotowaniach.

Nauczyciele języka angielskiego: Katarzyna Sikora, Maciej Krasiński