Informacje o nas

Społeczne Językowe Liceum Ogólnokształcące im. Alberta Einsteina w Opolu, którego organem prowadzącym jest Wolne Stowarzyszenie Edukacyjne Regionu Opolskiego, rozpoczęło działalność 1 września 1991 roku. Jest najstarszym niepublicznym liceum ogólnokształcącym w województwie opolskim. Szkoła posiada uprawnienia szkół publicznych. Zapewniamy wysoki poziom kształcenia przygotowujący do matury i podjęcia studiów (100% naszych uczniów zdaje maturę, 96% naszych absolwentów studiuje na wyższych uczelniach w kraju i za granicą). Kadrę pedagogiczną stanowią doświadczeni nauczyciele, w tym pracownicy naukowi opolskich wyższych uczelni. W szkole prowadzone są liczne koła zainteresowań, zajęcia dla uczniów o pasjach artystycznych, warsztaty psychologiczne, zajęcia wyrównawcze i konsultacje przedmiotowe. Działa szkolne studio piosenki a także radiowęzeł szkolny. Szkoła położona jest w bezpiecznej, pełnej zieleni dzielnicy Opola, dobrze skomunikowanej z centrum miasta. Nauka w naszym Liceum jest odpłatna, uważamy jednak, że czesne to swego rodzaju inwestycja edukacyjna, która zawsze przynosi pożytek. 
 
Językami obcymi obowiązkowymi w szkole są język angielski (6-8h tygodniowo). Ponadto uczniowie mogą bez żadnych dodatkowych opłat uczęszczać na języki obce nadobowiązkowe: niemiecki, hiszpański (po 2 godz. tygodniowo w każdej klasie). Nauka odbywa się w komfortowych warunkach, oddziały liczą do 15 osób (w szczególnych przypadkach do 19). Już od klasy pierwszej uczniowie uczęszczają na zajęcia fakultatywne przygotowujące ich do egzaminu maturalnego. Uczniowie z naszego liceum od wielu lat biorą udział w wymianie młodzieży ze szkoły w Florsheim (Niemcy).
 
Dyrektor Dr Grzegorz Balawajder