Nauczyciele o szkole

Z Liceum Einsteina (a wcześniej również Gimnazjum i Szkołą Podstawową) jestem związany jako nauczyciel od wielu lat. Przez ten czas widziałem jak wielu uczniów tutaj odnajdowało swoje miejsce i rozkwitało. Małe klasy, kameralna atmosfera i indywidualne podejście pozwalały im spokojnie i bezpiecznie rozwijać swoje zainteresowania. Przykładem może być moja córka, której trzy lata nauki w tych murach dały doskonały wynik egzaminu i szerokie możliwość kontynuowania edukacji. Einstein wspiera i zawsze daje drugą szansę.

—  Andrzej Kowalczyk, nauczyciel języka angielskiego

E=mc2  – wymyślił Albert Einstein ponad sto lat temu. I mimo że upłynął już wiek, jest to chyba najbardziej znane równanie na świecie. W naszej szkole prezentujemy je w nowej odsłonie:
E=mc2, gdzie m to mądrość zdobywana na prowadzonych przez nas lekcjach (a mądrość to znakomicie zdana matura), a c to ciekawość, ponieważ pragniemy zainteresować naszych uczniów i obudzić w nich różne pasje.
Zapamiętaj:
Einstein = mądrość i ciekawość, a to wszystko podniesione do kwadratu!
U nas wymyślisz własny wzór na świat i zostaniesz pierwszym Einsteinem we własnym domu!

— Magdalena Nielska, nauczycielka języka polskiego

W liceum im. A. Einsteina pracuję już 13 lat. Jest to szkoła przyjazna uczniom. Każdy znany jest z imienia. Uczniowie mają możliwość wypowiedzenia się na każdy temat i decydowania w bardzo wielu kwestiach. Tutaj liczy się zdanie każdego z osobna. Nauczyciele podchodzą do uczniów indywidualnie, wspierają w trudnych momentach i doceniają każdy sukces. W tej szkole nauczyciel jest dla ucznia, a uczeń robi wszystko by ten wspólny czas wykorzystać najlepiej, jak potrafi.
Idąc w ślad za naszym patronem A. Einsteinem, budzimy w naszych uczniach kreatywność przy wykorzystaniu prostych pomocy dydaktycznych.

—Anna Szymków-Stadnicka, nauczycielka biologii

Od dwóch lat Einstein kojarzy mi się już nie tylko z teorią względności, ale także z kameralną, przyjazną uczniowi szkołą. Uczniowie w tej szkole nie są anonimowi, są bezpieczni, zawsze mogą liczyć na życzliwość i pomoc ze strony wszystkich pracowników zarówno pedagogicznych jak i niepedagogicznych. Einstein to miejsce gdzie każdy uczeń może pogłębiać swoją wiedzę i rozwijać swoje pasje i zainteresowania.

— Danuta Lech, nauczycielka geografii

Widzimy każdego  ucznia, słuchamy i słyszymy. Lubimy uczyć. Rozpoznamy i uaktywnimy Twój potencjał. Einstein może być Twoją drogą do sukcesu!”

— Julia Warzecha, nauczyciel języka niemieckiego