Terminarz rekrutacji

Obowiązujące terminy:

Składanie podań przez Kandydatów na bieżąco do wyczerpania limitu miejsc – w terminie: 28.05.2018-22.06.2018. Decyduje kolejność zgłoszeń. 

Zapraszamy do rekrutacji on-line.

Składanie przez Kandydatów oryginału świadectwa ukończenia szkoły, oryginału zaświadczenia o wyniku egzaminu gimnazjalnego oraz innych wymaganych dokumentów: czerwiec 2018.