Terminarz rekrutacji

Obowiązujące terminy:

Składanie podań przez Kandydatów na bieżąco do wyczerpania limitu miejsc! Decyduje kolejność zgłoszeń. Podania można już składać!

Zapraszamy do rekrutacji on-line.

Składanie przez Kandydatów oryginału świadectwa ukończenia szkoły: od od 24 czerwca do 1 lipca 2022r.
Oryginału zaświadczenia o wyniku egzaminu końcowego szkoły podstawowej: od 8 lipca do 13 lipca 2022r.