Terminarz rekrutacji

Obowiązujące terminy:

Składanie podań przez Kandydatów na bieżąco do wyczerpania limitu miejsc! Decyduje kolejność zgłoszeń. Podania można już składać!

Zapraszamy do rekrutacji on-line.

Składanie przez Kandydatów oryginału świadectwa ukończenia szkoły: od 23 czerwca do 27 czerwca 2023r.
Oryginału zaświadczenia o wyniku egzaminu końcowego szkoły podstawowej: do 10 lipca 2023r.