Terminarz rekrutacji

Obowiązujące terminy:

Składanie podań przez Kandydatów na bieżąco do wyczerpania limitu miejsc. Decyduje kolejność zgłoszeń. Zapraszamy do rekrutacji on-line.

Składanie przez Kandydatów oryginału świadectwa ukończenia szkoły, oryginału zaświadczenia o wyniku egzaminu gimnazjalnego oraz innych wymaganych dokumentów: czerwiec 2018.