Terminarz rekrutacji

Obowiązujące terminy:

Składanie podań przez Kandydatów na bieżąco do wyczerpania limitu miejsc! Decyduje kolejność zgłoszeń. Podania można już składać!

 

Zapraszamy do rekrutacji on-line.

 

Składanie przez Kandydatów oryginału świadectwa ukończenia szkoły, oryginału zaświadczenia o wyniku egzaminu końcowego szkoły podstawowej oraz innych wymaganych dokumentów: od 26 czerwca 2020 r. do 30 czerwca 2020r.

Ostateczna data złożenia kompletu dokumentów 30 czerwca 2020r.