Terminarz rekrutacji

Obowiązujące terminy:

Składanie podań przez Kandydatów na bieżąco do wyczerpania limitu miejsc! Decyduje kolejność zgłoszeń. Podania można już składać!

 

Zapraszamy do rekrutacji on-line.

 

Składanie przez Kandydatów oryginału świadectwa ukończenia szkoły, oryginału zaświadczenia o wyniku egzaminu gimnazjalnego oraz innych wymaganych dokumentów: od 21 czerwca 2019 r. do 25 czerwca 2019r.

Ostateczna data złożenia kompletu dokumentów 27 czerwca 2019r.