Terminarz rekrutacji

Obowiązujące terminy:

Składanie podań przez Kandydatów na bieżąco do wyczerpania limitu miejsc! Decyduje kolejność zgłoszeń. Podania można już składać!

 

Zapraszamy do rekrutacji on-line.

 

Składanie przez Kandydatów oryginału świadectwa ukończenia szkoły: od 25 czerwca 2021 r. do 30 czerwca 2021r.
Oryginału zaświadczenia o wyniku egzaminu końcowego szkoły podstawowej: od 9 lipca 2021r. do 13 lipca 2021r.