Szkoła sukcesu – szkoła sprzyjająca uczniom

Dane dla Szkoły Sukcesu

CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA

Pozycja szkoły ze względu na wskaźniki wyniku końcowego i edukacyjnej wartości dodanej.
95% powierzchnia ufności dla łącznego oszacowania wskaźników. Wskaźniki obliczone na podstawie danych egzaminacyjnych z lat 2013-2015.

zrzut-ekranu-2016-10-05-o-12-06-50

Liczba zdających, których wyniki uwzględniono w analizie: 42

CZĘŚĆ MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZA

Pozycja szkoły ze względu na wskaźniki wyniku końcowego i edukacyjnej wartości dodanej.
95% powierzchnia ufności dla łącznego oszacowania wskaźników. Wskaźniki obliczone na podstawie danych egzaminacyjnych z lat 2013-2015.

zrzut-ekranu-2016-10-05-o-12-06-40

Liczba zdających, których wyniki uwzględniono w analizie: 42