Stypendia prezesa W.S.E.R.O

W dniu 25 maja 2020 r., podczas posiedzenia zarządu Wolnego Stowarzyszenia Edukacyjnego Regionu Opolskiego, po raz kolejny podjęto decyzję o przyznaniu stypendiów Prezesa W.S.E.R.O. za bardzo dobre wyniki w nauce. Za pierwszy semestr roku szkolnego 2019/2020 stypendia otrzymują (kryterium: śrenia ocen od 4,75):
1. Paweł Rachwalski (średnia ocen: 5,40)
2. Emilia Wełk (średnia ocen: 5,22)
3. Szymon Szymoniak (średnia ocen: 4,81).
Przyznana pula stypendialna, zgodnie z obowiązującym regulaminem, zostanie w najbliższym czasie podzielona przez Radę Rodziców.