dobrowolne konsultacje przedmiotowe

Władze szkoły informują, że zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Edukacji Narodowej, od czerwca 2020 r., uczniowie mogą uczestniczyć w dobrowolnych konsultacjach przedmiotowych. W związku z powyższym, w naszym liceum uruchomione zostaną konsultacje przedmiotowe, (co oczywiste, z zachowaniem aktualnie obowiązujących wymogów sanitarnych). Konsultacje będą realizowane bezkolizyjnie w stosunku do prowadzonych zgodnie z aktualnie obowiazującym planem, zajęć online. Konsultacje planujemy rozpocząć od 1 czerwca.