Praca szkoły podczas kwarantanny

Informujemy, że w okresie kwarantanny sekretariat szkoły jest czynny codziennie w godz. 10,00 – 14,00. Dyżury Dyrektora odbywają się codziennie w godz. 10,00-12,00. W razie potrzeby prosimy o kontakt przede wszystkim telefoniczny lub mailowy.

Informujemy również, że na adresy mailowe Rodziców będą przekazywane otrzymane od poszczególnych nauczycieli materiały dydaktyczne do opracowania przez Uczniów.
W przesłanych zadaniach zostanie określony termin ich realizacji, prosimy, aby Uczniowie się do niego stosowali.

Informujemy, że w przypadku przedłużenia obecnie obowiązującego terminu kwarantanny, szkoła przejdzie na nauczanie na platformie e-learningowej, o czym poinformujemy Państwa na bieżąco.