Spotkanie z Rodzicami Kandydatów do Liceum

27 czerwca o godz. 17,00 w auli szkolnej (wejście od strony boiska) odbędzie się spotkanie rodziców z władzami szkoły oraz z wychowawcami przyszłych klas pierwszych, podczas którego zostaną podpisane umowy na rok szkolny 2019/2020 – tym samym dziecko zostaje wpisane na ostateczną listę uczniów danego oddziału i rozpoczyna we wrześniu naukę w naszym liceum.