Zastępstwa na 22.05.2019

Nauczyciel

zastępujący

Nauczyciel

nieobecny

Klasa Godzina lekcyjna Uwagi
dr inż. Szczepan Paszkiel mgr Krystyna Ozon IAL 6 7 lekcja wolna.
mgr Krystyna Ozon IIIAG 7,8 Wolna.