Zmiana zastępstw na 10.05.2019

Nauczyciel

zastępujący

Nauczyciel

nieobecny

Klasa Godzina lekcyjna Uwagi
dr inż. Szczepan Paszkiel prof. UO dr hab. Robert Sochacki IAL 3,4 Matematyka zostanie odrobiona

27.05.

na lekcji 4 i 5