Zastępstwa na 17.05.2019

Nauczyciel

zastępujący

Nauczyciel

nieobecny

Klasa Godzina lekcyjna Uwagi
dr Grzegorz Balawajder prof. UO dr hab. Robert Sochacki IAL 3,4