Zastępstwa na 14.05.2019

Nauczyciel

zastępujący

Nauczyciel

nieobecny

Klasa Godzina lekcyjna Uwagi
dr Grzegorz Balawajder prof. UO dr hab. Robert Sochacki IAL 6,7 Matematyka zostanie odrobiona

20.05.

na lekcji 4 i 5