Wstępna klasyfikacja końcoworoczna w klasie III liceum

Informujemy, że prognoza ocen końcowych ze wszystkich przedmiotów dla uczniów III klasy Społecznego Językowego Liceum Ogólnokształcącego im. Alberta Einsteina odbywa się do dnia 15 marca 2019.