Zastępstwa na 08.01.2019

Nauczyciel

zastępujący

Nauczyciel

nieobecny

Klasa Godzina lekcyjna Uwagi
mgr Ewa Pawlik IIIAL 8,9 WOLNA. Grupa z rozszerzoną chemią