Zastępstwa na 11.12.2018

Nauczyciel

zastępujący

Nauczyciel

nieobecny

Klasa Godzina lekcyjna Uwagi
mgr Andrzej Kowalczyk IAL 1,2 Wolna. Klasa przychodzi na 3 lekcję
mgr Andrzej Kowalczyk IIIAL 7,8 Zajęcia odwołane